Тракт Сервис
kz  ru  гибрид  

На этой странице Вы можете ознакомиться с каталогом знаков безопасности по ГОСТу СТ РК Р 12.4.026-2015 и 12.4.026-2002, а также оформить заказ. Для дополнительной информации и заказа нажмите на изображение знака.

для подробной информации и заказа, нажмите на изображение продукции.

Тыйым салу белгілері

Запрещающие знаки

P01 Запрещается куритьГрафическое изображение знака безопасности P01 Запрещается курить

P01

Темекі шегуге болмайды

Запрещается курить

Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

Темекі шегу өртке себеп болатын кезде пайдалану керек. Жанғыш май, тез тұтанатын заттар болатын телімдердін, жайлардың есіктерінде және қабырғаларында, немесе темекі шегуге тыйым салынатын ғимараттарда пайдаланылсын

P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и куритьГрафическое изображение знака безопасности P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить

P02

Ашық отты қолдануға және темекі шегуге тыйым салынады

Запрещается пользоваться открытым огнем и курить

Использовать,когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

Ашық отты қолдану және темекі шегу өртке себеп болатын кезде пайдаланылсын. Ғимараттардың, телімдердің кіру есіктерінде, қабырғаларында, жұмыс орындарында, ыдыстарда, өндірістік ыдыстарда

P03 Проход запрещенГрафическое изображение знака безопасности P03 Проход запрещен

P03

Кіруге болмайды

Проход запрещен

У входа в опасные зоны, помещения, участки и др.

Қауіпті белдеулердің, ғимараттардың, бөлімдердің кіре берістерінде

P04 Запрещается тушить водойГрафическое изображение знака безопасности P04 Запрещается тушить водой

P04

Сумен сөндіруге болмайды

Запрещается тушить водой

В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

Өрт және жану кездерінде суды пайдалануға болмайтын электрлік жабдықтар орналасқан жерлерде, қоймаларда және басқа да жерлерде

P05 Запрещается использовать в качестве питьевой водыГрафическое изображение знака безопасности P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды

P05

Ауыз су ретінде қолдануға болмайды

Запрещается использовать в качестве питьевой воды

На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, непригодной для питья и бытовых нужд

Ішуге және тұрмыс қажеттілігіне пайдалануға болмайтын техникалық суы бар ыдыстарда және техникалық су құбырларында

P06 Доступ посторонним запрещенГрафическое изображение знака безопасности P06 Доступ посторонним запрещен

P06

Бөгде адамдарға кіруге болмайды

Доступ посторонним запрещен

На дверях помещений, у входа на объекты,участки и т.п., Для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода)

Ғимараттардық есіктерінде, объектілердің, телімдердің және т.б. кіре берістерінде, қауіпті аймақтарға кіруге (өтуге) тыйым салуды немесе қызметтік кіру есігін (өткелді) белгілеу үшін

P07 Запрещается движение средств напольного транспортаГрафическое изображение знака безопасности P07 Запрещается движение средств напольного транспорта

P07

Едендік көлік құралдарының жүрісіне тыйым салынады

Запрещается движение средств напольного транспорта

В местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например, погрузчики или напольные транспортеры)

Едендік көлік құралдарын қолдануға тыйым салынатын жерлерде (мысалы, жүк тиегіштер немесе едендік жүк тасушылар)

P08 Запрещается прикасаться. ОпасноГрафическое изображение знака безопасности P08 Запрещается прикасаться. Опасно

P08

Ұстауға болмайды. Қауіпті

Запрещается прикасаться. Опасно

На оборудовании (узлах оборудовании), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно

Ұстағанда қауіп төндіретін жабдықтарда (жабдықтар тораптарында), есікшелерінде, қалқандарда немесе басқа да жерлерде

P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжениемГрафическое изображение знака безопасности P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением

P09

Ұстауға болмайды. Корпуста электр кернеуі бар

Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением

На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током

Электр тоғымен зақымдану бар корпустардың беттерінде, қалқандарда және т.б.

P10 Не включатьГрафическое изображение знака безопасности P10 Не включать

P10

Қосуға болмайды

Не включать

На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных работах

Жөндеу және қосу-жөндеу жұмыстары кезінде жабдықтарды немесе механизмдерді басқару және қосу пульты

P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельностиГрафическое изображение знака безопасности P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности

P11

Жүрек қызметін реттеушісі бар адамдарға жұмыс істеуге (осы маңда болуға) болмайды

Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности

В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться с вживленными симуляторами сердечной деятельности

Жүрек қызметін реттейтін құрал қойылған адамдарға жұмыс істеуге болмайтын немесе оларға болуға болмайтын жерлерде және жабдыктарда

P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складироватьГрафическое изображение знака безопасности P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать

P12

Өткелдерді бөгеуге және (немесе) қойма жасауға болмайды

Запрещается загромождать проходы и (или) складировать

На пути эвакуации, у входов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах

Қоныс аудару жолында шыға беріс жерлерде өртке қарсы қорғаныс құралдары және алғашқы медициналық көмек көрсететін дәрі салғыш орналасқан жерлерде және басқа да жерлерде

P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров)Графическое изображение знака безопасности P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров)

P13

Адамдарға шахталық өзекпен көтерілуге (түсуге) (жолаушыларды тасуға болмайды) болмайды

Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров)

На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмов

Жүк жеделсатыларының және басқа да көтеру механизмдерінің есіктерінде

P14 Запрещается вход (проход) с животнымиГрафическое изображение знака безопасности P14 Запрещается вход (проход) с животными

P14

Жануарлармен кіруге (өтуге) болмайды

Запрещается вход (проход) с животными

На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные, где запрещен вход (проход) вместе с животными

Жануарларды ұстауға болмайтын, жануарлармен кіруге (өтуге) болмайтын ғимараттардың, құрылымдардың, объектілердің, бөлмелердің аумақтардың қақпаларында және есіктеріде

P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантантыГрафическое изображение знака безопасности P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты

P16

Металл имплантанттары бар адамдарға жұмыс істеуге (болуға) болмайды

Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты

На местах, участках и оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантантами

Металл имплантанттар қойылған адамдарға жұмыс істеуге болмайтын немесе оларға болуға болмайтын жерлерде, телімдерде және жабдыктарда

P17 Запрещается разбрызгивать водуГрафическое изображение знака безопасности P17 Запрещается разбрызгивать воду

P17

Суды шашуға болмайды

Запрещается разбрызгивать воду

На местах и участках, где запрещено разбрызгивать воду

Суды шашуға болмайтын жерлерде және телімдерде

P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной радиостанциейГрафическое изображение знака безопасности P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной радиостанцией

P18

Мобильдік (ұялы) телефон немесе көшпелі рация пайдалануға болмайды

Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной радиостанцией

На дверях, помещений, у входа на объекты, где запрещено пользоваться средствами связи, имеющими собственные радиочастотные электромагнитные поля

Жеке радиожиілік электромагниттік өрісі бар байланыс құралдарын пайдалануға болмайтын ғимараттардың есіктерінде, объектілердін кіре берістерінде

P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия)Графическое изображение знака безопасности P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия)

P21

Тыйым салу (түрлі қауіптілік немесе қауіпті әрекеттер)

Запрещение (прочие опасности или опасные действия)

Применять для обозначения опасности, не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью

Осы стандартта ескерілмеген қауіптіліктерді белгілеуге қолданылсын. Белгіні түсініктемелік жазулармен бірге немесе түсініктемелік жазулары бар қосымша қауіпсіздік белгісімен бірге пайдалану керек.

P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.)Графическое изображение знака безопасности P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.)

P27

Өзімен бірге (үстінде) металл заттарды (сағат және т.б) алуға болмайды

Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.)

При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п. Область применения знака может быть расширена

Объекттердің, жұмыс орындарының, жабдықтардың, аспаптардың және т.б. кіре берістерінде. Белгінің қолдану саласы кеңеюі мүмкін

P30 Запрещается принимать пищуГрафическое изображение знака безопасности P30 Запрещается принимать пищу

P30

Тамақтануға болмайды

Запрещается принимать пищу

На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в местах, где прием пищи запрещен. Область применения знака может быть расширена

Денсаулыққа зиянды заттармен жұмыс істейтін жерлерде және телімдерде, сонымен қатар тамақтануға болмайтын жерлерде. Белгінің қолдану саласы кеңеюі мүмкін

P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитудыГрафическое изображение знака безопасности P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды

P32

Үлкен амплитудадағы сермелетін жабдық элементтеріне жақындауға болмайды

Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды

На оборудовании и рабочих местах по обслуживанию оборудования с элементами, выполняющими маховые движения большой амплитуды

Үлкен амплитудадағы сермелетін жабдық элементтері бар жабдықтарда және жабдықтарға қызмет көрсететін жұмыс орындарында

P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (непрочная упаковка)Графическое изображение знака безопасности P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (непрочная упаковка)

P33

Қолмен алуға болмайды. Сусымалы масса (Бос байланған орама)

Запрещается брать руками. Сыпучая масса (непрочная упаковка)

На производственной таре, в складах и иных местах используют сыпучие материалы

Сусымалы материалдар пайдаланылатын өндірістік ыдыстарда, қоймаларда және басқа да орындарда

P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людейГрафическое изображение знака безопасности P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей

P34

Адамдарға көтерілу (тісу) үшін жеделсатыны пайдалануға болмайды

Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей

На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмах. Знак входит в состав группового знака безопасности "При пожаре лифтом не пользоваться выходить по лестнице"

Жүк жеделсатыларының есіктерінде және басқа да көтеру механизмдерінде. "Өрт кезінде жеделсатыны пайдалануға болмайды, баспалдақпен шығу керек" деген қауіпсіздік белгілерінің тобына кіреді.

Ескерту белгілері

Предупреждающие знаки

W01 Пожароопасно. Легковоспламеня- ющиеся веществаГрафическое изображение знака безопасности W01 Пожароопасно. Легковоспламеня- ющиеся вещества

W01

Өрт қауіпі бар. Тез тұтанатын заттар

Пожароопасно. Легковоспламеня- ющиеся вещества

Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д.

Тез тұтанатын заттары бар жайларға көңіл аудару үшін пайдаланады. Кіре берістерде, сөрелердің есікшелерінде, ыдыстарда және т.б.

W02 ВзрывоопасноГрафическое изображение знака безопасности W02 Взрывоопасно

W02

Жарылыс қаупі бар

Взрывоопасно

Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д.

Жарылыс қаупі бар заттарға, сонымен қатар жайлар мен телімдерге көңіл аудару үшін пайдаланады. Кіре берістерде, жайлардың қабырғаларында, сөрелердің есікшелерінде және т.б.

W03 Опасно. Ядовитые веществаГрафическое изображение знака безопасности W03 Опасно. Ядовитые вещества

W03

Қауіпті. Улы затар

Опасно. Ядовитые вещества

В местах хранения, выделения, производства и применения ядовитых веществ

Улы заттарды сақтайтын, өндіретін, қолданатын және, бөлінетін орындарда

W04 Опасно. Едкие и Коррозионные веществаГрафическое изображение знака безопасности W04 Опасно. Едкие и Коррозионные вещества

W04

Қауіпті. Ойып түсетін және тот басатын заттар

Опасно. Едкие и Коррозионные вещества

В местах хранения, выделения, производства и применения едких и коррозионных веществ

Ойып түсетін және тот басатын заттарды қолданатын және сақтайтын, бөлетін, шығаратын орындарда

W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучениеГрафическое изображение знака безопасности W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение

W05

Қауіпті. Радиобелсенді заттар немесе иондық сәуле шашу

Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение

На дверях помещений, дверцах шкафов и других местах, где находятся и применяются радиоактивные вещества или имеется ионизирующее излучение. Допускается применять знак радиационной опасности по ГОСТ 17925

Радиобелсенді заттар болатын және қолданылатын немесе иондық сәуле шашу болатын жайлардың есіктерінде, сөрелердің есікшелерінде және т.б. жерлерде МСТ 17925 бойынша радиациялық қауіптілік белгісін қолдануға болады

W06 Опасно. Возможно падение грузаГрафическое изображение знака безопасности W06 Опасно. Возможно падение груза

W06

Қауіпті. Жүк құлауы мүмкін

Опасно. Возможно падение груза

Вблизи опасных зон, где используются подъемно-транспортное оборудование на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п.

Көтеретін көлік құралдары пайдаланылатын қауіпті белдеулерде, құрылыс алаңдарында, телімдерде, цехтарда, шеберханаларда және т.б. жерлерде

W07 Внимание. АвтопогрузчикГрафическое изображение знака безопасности W07 Внимание. Автопогрузчик

W07

Наурыз аудар. Авто көтергіш

Внимание. Автопогрузчик

В помещениях и участках, где проводится погрузочно-разгрузочные работы

Тиеу-түсіру жұмыстары жүргізілетін жайлар мен телімдерде

W08 Опасность поражение электрическим токомГрафическое изображение знака безопасности W08 Опасность поражение электрическим током

W08

Электр тоғымен зақымдану қаупі бар

Опасность поражение электрическим током

На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования механизмов, приборов

Тоқ өткізу желілерінің, электр жабдықтарының бағаналарында және аспаптарда, күштік қаңқалардың есікшелерінде, электротехникалық панельдер мен сөрелерде, сонымен қатар жабдықтардың , механизмдердің , аспаптардың тоқ өткізетін бөліктерінің қоршауларында

W09 Внимание. Опасность (прочие опасности)Графическое изображение знака безопасности W09 Внимание. Опасность (прочие опасности)

W09

Назар аудар. Қауіпті (басқа қауіп)

Внимание. Опасность (прочие опасности)

Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью

Осы стандарпен белгіленбеген басқа да қауіп түрлеріне көңіл аударуға пайдаланады. Белгіні түсініктемелік жазуы бар қосымша қауіпсіздік белгісімен бірге пайдалану керек

W10 Опасно. Лазерное излучениеГрафическое изображение знака безопасности W10 Опасно. Лазерное излучение

W10

Қауіпті. Лазерлік сәуле шашу

Опасно. Лазерное излучение

На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где имеется лазерное излучение

Лазерлік сәуле шашу бар жайлардың есіктерінде, жабдықтарда, аспаптарда және басқа да жерлерде

W11 Пожароопасно. ОкислительГрафическое изображение знака безопасности W11 Пожароопасно. Окислитель

W11

Өрт қаупі бар. Тотықтырғыш

Пожароопасно. Окислитель

На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя

Тотықтырғыш барына көніл аудару мақсатында жайлардың есіктерінде, сөрелердің есікшелерінде

W12 Внимание. Электромагнитное полеГрафическое изображение знака безопасности W12 Внимание. Электромагнитное поле

W12

Абайла. Электромагниттік өріс

Внимание. Электромагнитное поле

На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют электромагнитные поля

Электромагниттік өріс болатын жайлардың есіктерінде, жабдықтарда, аспаптарда және басқа да жерлерде

W13 Внимание. Магнитное полеГрафическое изображение знака безопасности W13 Внимание. Магнитное поле

W13

Абайла. Магнит өрісі

Внимание. Магнитное поле

На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют магнитные поля

Магнит өрісі бар жайлардың есіктерінде, жабдықтарда, аспаптарда және басқа да жерлерде

W14 Осторожно. Малозаметное препятствиеГрафическое изображение знака безопасности W14 Осторожно. Малозаметное препятствие

W14

Абайла. Елеусіз кедергілер

Осторожно. Малозаметное препятствие

В местах, где имеются малозаметные препятствия, о которых можно споткнуться

Сүрініп құлайтын елеусіз кедергілер бар жерлерге

W15 Осторожно. Возможность падения с высотыГрафическое изображение знака безопасности W15 Осторожно. Возможность падения с высоты

W15

Абайла. Биіктен құлау қаупі бар

Осторожно. Возможность падения с высоты

Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты

Биіктен құлау қаупі бар жерлерге және қауіпті белдеулерге кіре беріс жерлерге

W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества)Графическое изображение знака безопасности W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества)

W16

Абайла. Биологиялық қауіп (инфекциялық заттар)

Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества)

В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья биологических веществ

Денсаулыққа зиянды биологиялық заттарды сақтайтын, шығаратын немесе қолданатын жерлерде

W17 Осторожно. ХолодГрафическое изображение знака безопасности W17 Осторожно. Холод

W17

Абайла. Суық

Осторожно. Холод

На дверцах холодильников и морозильных камер, компрессорных агрегатах и других холодильных аппаратах

Тоңазытқыштар мен тоңазатқыш камералардың есіктерінде, компрессорлық агрегаттарда және басқа тоңазытқыш құралдарында

W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) веществаГрафическое изображение знака безопасности W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества

W18

Абайла. Денсаулыққа зиянды аллергиялық (қоздырғыш) заттар

Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества

В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья аллергических (раздражающих) веществ

Денсаулыққа зиянды аллергиялық (қоздырғыш) заттарды сақтайтын, шығаратын немесе қолданатын жерлерде

W19 Газовый баллонГрафическое изображение знака безопасности W19 Газовый баллон

W19

Газ баллоны

Газовый баллон

На газовых баллонах, складах и участках применения сжатых или сжиженных газов. Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433

Сығылған немесе ұйытылған газдарды сақтайтын, қолданатын телімдерде газ баллондарында, және қоймаларда. Баллон түсі: қара немесе ақ, МСТ 19433 бойынша таңдап алынады

W20 Осторожно. Аккумуляторные батареиГрафическое изображение знака безопасности W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи

W20

Абайла. Аккумуляторлық батареялар

Осторожно. Аккумуляторные батареи

В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей

Аккумуляторлық батареяларды дайындайтын, сақтайтын және қолданатын жайлар мен телімдерде

W22 Осторожно. Режущие валыГрафическое изображение знака безопасности W22 Осторожно. Режущие валы

W22

Абайла. Кескіш белдіктер

Осторожно. Режущие валы

На участках работ и оборудовании, имеющем незащищенные режущие валы, например на деревообрабатывающем, дорожном или сельскохозяйственном оборудовании

Қоршалмаған кескіш белдіктері бар жабдықтарда және жұмыс аймақтарында, мысалы ағаш өңдейтін, жол немесе ауылшаруашылық жабдықтарында

W23 Внимание. Опасность нажимаГрафическое изображение знака безопасности W23 Внимание. Опасность нажима

W23

Абайла. Қысым қаупі

Внимание. Опасность нажима

На дверцах турникетов и шлагбаумах

Белтемірлердің және шлагбаумдардың есіктерінде

W24 Осторожно. Возможно опрокидываниеГрафическое изображение знака безопасности W24 Осторожно. Возможно опрокидывание

W24

Абайла. Төңкерілуі мүмкін

Осторожно. Возможно опрокидывание

На дорогах, рампах, складах, участках, где возможно опрокидывание внутризаводского транспорта

Заводішілік көліктердің төңкерілуі мүмкін жолдарда, рампаларда, қоймаларда, телімдерде

W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудованияГрафическое изображение знака безопасности W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования

W25

Абайла. Жабдық автоматты қосылады (қосу)

Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования

На рабочих местах, оборудовании или отдельных узлах оборудования с автоматическим включением

Жұмыс орындарында, жабдықтарда немесе жабдықтың автоматты қосылатын жекелеген тораптарында

W26 Осторожно. Горячая ПоверхностьГрафическое изображение знака безопасности W26 Осторожно. Горячая Поверхность

W26

Абайла. Ыстық бет

Осторожно. Горячая Поверхность

На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности

Беті қыздырылған жұмыс орындарында және жабдықтарда

W27 Осторожно. Возможно травмирование рукГрафическое изображение знака безопасности W27 Осторожно. Возможно травмирование рук

W27

Абайла. Қолды жарақаттау мүмкін

Осторожно. Возможно травмирование рук

На оборудовании, узлах оборудования, крышах и дверцах где возможно получить травму рук

Қолды жарақаттап алу қаупі бар жабдықтарда, оның тораптарында, қақпақтарда және есіктерде

W28 Осторожно. СкользкоГрафическое изображение знака безопасности W28 Осторожно. Скользко

W28

Абайла. Тайғақ

Осторожно. Скользко

На территории и участках, где имеются скользкие места

Тайғақ аумақтарда және телімдерде

W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементамиГрафическое изображение знака безопасности W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами

W29

Абайла. Айналмалы элементтердің арасына тарту қаупі бар

Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами

На рабочих местах и оборудовании, имеющем вращающиеся элементы, например, на валковых мельницах

Жұмыс орындарында және айналмалы элементтері бар жабдықтарда, мысалы белдік диірмендерде

W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода)Графическое изображение знака безопасности W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода)

W30

Абайла. Өткелдің тарылуы

Осторожно. Сужение проезда (прохода)

На территориях, участках, в цехах и складах, где имеются сужения прохода (проезда) или присутствуют выступающие конструкции, затрудняющие проход (проезд)

Өткелдер тарылатын аумақтарда, телімдерде, цехтарда және қоймаларда немесе өтуді қиындататын шығыңқы конструкцияларда

Бұйыру белгілері

Предписывающие знаки

M01 Работать в защитных очкахГрафическое изображение знака безопасности M01 Работать в защитных очках

M01

Қорғайтын көзәйнекпен жұмыс істе

Работать в защитных очках

На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения

Көзді қорғауды талап ететін жұмыс орындары мен телімдерде

M02 Работать в защитной каске (шлеме)Графическое изображение знака безопасности M02 Работать в защитной каске (шлеме)

M02

Қорғайтын каскамен (дулығамен) жұмыс істе

Работать в защитной каске (шлеме)

На рабочих местах и участках, где требуется защита головы

Басты қорғауды талап ететін жұмыс орындары мен телімдерде

M03 Работать в защитных наушникахГрафическое изображение знака безопасности M03 Работать в защитных наушниках

M03

Қорғайтын құлаққаппен жұмыс істе

Работать в защитных наушниках

На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума

Өте шулы жұмыс орындары мен телімдерде

M04 Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыханияГрафическое изображение знака безопасности M04 Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания

M04

Тыныс алу мүшелерін жеке қорғау құралдарымен жұмыс істе

Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания

На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания

Тыныс алу мүшелерін қорғауды талап ететін жұмыс орындары мен телімдерде

M05 Работать в защитной обувиГрафическое изображение знака безопасности M05 Работать в защитной обуви

M05

Қорғайтын аяқ киіммен жұмыс істе

Работать в защитной обуви

На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты

Жеке қорғаныс құралдарын қолдануды талап ететін жұмыс орындары мен телімдерде

M06 Работать в защитных перчаткахГрафическое изображение знака безопасности M06 Работать в защитных перчатках

M06

Қорғайтын қолғаппен жұмыс істе

Работать в защитных перчатках

На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током

Қолды зиянды немесе агрессиялық ортаның әсерінен, электр тоғының жарақаттауынан қорғауды талап ететін жұмыс орындары мен телімдерде

M07 Работать в защитной одеждеГрафическое изображение знака безопасности M07 Работать в защитной одежде

M07

Қорғану киімінде жұмыс істе

Работать в защитной одежде

На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты

Жеке қорғаныс құралдарын пайдалануды қажет ететін жұмыс орындарында және телімдерде

M08 Работать в защитном щиткеГрафическое изображение знака безопасности M08 Работать в защитном щитке

M08

Қорғайтын қалқанмен жұмыс істе

Работать в защитном щитке

На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения

Бетті және көзді қорғауды қажет ететін жұмыс орындарында және бөліктерде

M09 Работать в предохранительном (страховочном) поясеГрафическое изображение знака безопасности M09 Работать в предохранительном (страховочном) поясе

M09

Сақтандырғыш белдікпен жұмыс істе

Работать в предохранительном (страховочном) поясе

На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов

Жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін сақтандырғыш белдікті пайдалануды талап ететін жұмыс орындарында және телімдерде

M10 Проход здесьГрафическое изображение знака безопасности M10 Проход здесь

M10

Өткел

Проход здесь

На территориях и участках, где разрешается проход

Өтуге болатын аймақтар мен телімдерде

M11 Общий предписывающий знак (прочие предписанияГрафическое изображение знака безопасности M11 Общий предписывающий знак (прочие предписания

M11

Жалпы ұйғарым белгісі (басқа да бұйырулар)

Общий предписывающий знак (прочие предписания

Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности

Осы стандартта белгіленбеген ұйғарымдар үшін. Белгіні түсініктемелік жазуы бар қосымша қауіпсіздік белгісімен бірге қолданылады

M12 Переходить по надземному переходуГрафическое изображение знака безопасности M12 Переходить по надземному переходу

M12

Жер үстілік жолмен өту

Переходить по надземному переходу

На участках и территориях, где установлены надземные переходы

Жер үстілік жолдар белгіленген телімдер мен аумақтарда

M13 Отключить штепсельную вилкуГрафическое изображение знака безопасности M13 Отключить штепсельную вилку

M13

Штепсельдің айырын ажырат

Отключить штепсельную вилку

На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при накладке или остановке электрооборудования и в других случаях

Электрлік жабдықтарды жөндеу немесе тоқтату кезінде және басқа жағдайларда электр көзінен ажыратуды талап ететін жұмыс орындарында және жабдықтарда

M14 Отключить перед работойГрафическое изображение знака безопасности M14 Отключить перед работой

M14

Жұмыс істер алдында ажырат

Отключить перед работой

На рабочих местах и оборудовании при поведении ремонтных или пусконаладочных работ

Жөндеу немесе реттеу-қосу жағдайындағы жабдықтарда және жұмыс орындарында

исключен из ГОСТа Курить здесьГрафическое изображение знака безопасности исключен из ГОСТа Курить здесь

исключен из ГОСТа

Темекі шегетін орын

Курить здесь

Используется для обозначения места курения на производственных объектах

Өндірістік нысаналарда темекі шегетін орынды белгілеу үшін пайдаланылады

Өрт қауіпсіздігі белігілері

Знаки пожарной безопасности

F01-01 Направляющая стрелкаГрафическое изображение знака безопасности F01-01 Направляющая стрелка

F01-01

Бағыттауыш тіл

Направляющая стрелка

Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

Тек қана өзге өрт қауіпсіздігі белгілерімен бірге өртке қарсы қорғаныс құралдары тұрған (орналасқан) жерге қарай қозғалыс бағытын көрсету үшін пайдаланады

F01-02 Направляющая стрелка под углом 45°Графическое изображение знака безопасности F01-02 Направляющая стрелка под углом 45°

F01-02

45° қиғаш бағыттауыш тіл

Направляющая стрелка под углом 45°

Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

Тек қана өзге өрт қауіпсіздігі белгілерімен бірге өртке қарсы қорғаныс құралдары тұрған (орналасқан) жерге қарай қозғалыс бағытын көрсету үшін пайдаланады

F02 Пожарный кранГрафическое изображение знака безопасности F02 Пожарный кран

F02

Өрт краны

Пожарный кран

В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

Өрт сөндіру өңеші және оқпаны бар өрт кранының жинағы тұрған жерлерде

F03 Пожарная лестницаГрафическое изображение знака безопасности F03 Пожарная лестница

F03

Өрт сатысы

Пожарная лестница

В местах нахождения пожарной лестницы

Өрт сатысы тұрған жерлерде

F04 ОгнетушительГрафическое изображение знака безопасности F04 Огнетушитель

F04

Өрт сөндіргіш

Огнетушитель

В местах размещения огнетушителя

Өрт сөндіргіш тұрған жерлерде

F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)Графическое изображение знака безопасности F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)

F05

Өрт кезінде пайдаланатын телефон (оның ішінде өрт қорғанысымен тікелей байланыс телефоны)

Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)

В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

Өрт сөндірушілерды шақыратын телефондар орналасқан жерлерде

F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защитыГрафическое изображение знака безопасности F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты

F06

Бірнеше өртке қарсы қорғаныс құралдары тұрған орын

Место размещения нескольких средств противопожарной защиты

В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

Бірнеше өртке қарсы қорғаныс құралдарын бір уақытта тұрған (орналасқан) жерлерде

F07 Пожарный водоисточникГрафическое изображение знака безопасности F07 Пожарный водоисточник

F07

Өрт сөндіруге арналған су көзі

Пожарный водоисточник

В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

Өрт сөндіруге арналған су қоймалары немесе өрт сөндіру машиналарына арналған пирс орналасқан жерлерде

F08 Пожарный сухотрубный стоякГрафическое изображение знака безопасности F08 Пожарный сухотрубный стояк

F08

Өрт сөндіруге арналған құрғақ тік құбыры

Пожарный сухотрубный стояк

В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

Өрт сөндіруге арналған құрғақ тік құбыр орналасқан жерлерде

F09 Пожарный гидрантГрафическое изображение знака безопасности F09 Пожарный гидрант

F09

Өрт гидранты

Пожарный гидрант

У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

Жер астына арналған өрт гидранттары орналасқан жерлерде. Белгінде гидратқа дейінгі қашықтығы метрмен белгіленген сандар болу керек

F10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматикиГрафическое изображение знака безопасности F10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики

F10

Өрт автоматикасы қондырғысын (жүйесін) іске қосатын кнопка

Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики

В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

Өрт дабылы, өрт сөндіру қондырғыларын және (немесе) түтінге қарсы қорғаныс жүйесін қолдан істе қосу орындарында. Өрт дабылын беретін (орындарда) жерлерде

F11 Звуковой оповещатель пожарной тревогиГрафическое изображение знака безопасности F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги

F11

Өрт дабылын дыбыстап хабарлау

Звуковой оповещатель пожарной тревоги

В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики

Дыбыстап хабарлағыш тұрған жерлерде немесе F10 "Өрт автоматикасы қондырғысын жүйесін іске қосатын кнопка" белгісімен бірге

Қоныс аудару белгілері

Эвакуационные знаки

E01-01 Выход здесь (левосторонний)Графическое изображение знака безопасности E01-01 Выход здесь (левосторонний)

E01-01

Шығу (сол жақтық)

Выход здесь (левосторонний)

Над дверями (или на дверях)эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу

Сол жақтан ашылатын шығу есіктерінің (немесе есікте) үстінде. Жайлардың қабырғаларында қоныс аудару жолын көрсететін бағыттауыш тілдермен бірге

E01-02 Выход здесь (правосторонний)Графическое изображение знака безопасности E01-02 Выход здесь (правосторонний)

E01-02

Шығу (оң жақтық)

Выход здесь (правосторонний)

Над дверями (или на дверях)эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу

Оң жақтан ашылатын шығу есіктерінің (немесе есікте) үстінде. Жайлардың қабырғаларында қоныс аудару жолын көрсететін бағыттауыш тілдермен бірге

E02-01 Направляющая стрелкаГрафическое изображение знака безопасности E02-01 Направляющая стрелка

E02-01

Бағыттауыш тіл

Направляющая стрелка

Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

Тек қана жүріс бағытын көрсетуге арналған басқа да қоныс аудару белгілерімен бірге пайдаланады

E02-02 Направляющая стрелка под углом 45°Графическое изображение знака безопасности E02-02 Направляющая стрелка под углом 45°

E02-02

45° қиғаш бағыттауыш тіл

Направляющая стрелка под углом 45°

Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

Тек қана жүріс бағытын көрсетуге арналған басқа да қоныс аудару белгілерімен бірге пайдаланады

E03 Направление к эвакуационному выходу направоГрафическое изображение знака безопасности E03 Направление к эвакуационному выходу направо

E03

Қоныс аудару үшін оңға қарай

Направление к эвакуационному выходу направо

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

Қоныс аудару жолын көрсету мақсатында жайлардың қабырғаларында

E04 Направление к эвакуационному выходу налевоГрафическое изображение знака безопасности E04 Направление к эвакуационному выходу налево

E04

Қоныс аудару үшін солға қарай

Направление к эвакуационному выходу налево

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

Қоныс аудару жолын көрсету мақсатында жайлардың қабырғаларында

E05 Направление к эвакуационному выходу направо вверхГрафическое изображение знака безопасности E05 Направление к эвакуационному выходу направо вверх

E05

Қоныс аудару үшін оңға қарай жоғары

Направление к эвакуационному выходу направо вверх

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

Қиғаш жазықтықтарда қоныс аудару жолын көрсету мақсатында жайлардың қабырғаларында

E06 Направление к эвакуационному выходу налево вверхГрафическое изображение знака безопасности E06 Направление к эвакуационному выходу налево вверх

E06

Қоныс аудару үшін солға қарай жоғары

Направление к эвакуационному выходу налево вверх

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

Қиғаш жазықтықтарда қоныс аудару жолын көрсету мақсатында жайлардың қабырғаларында

E07 Направление к эвакуационному выходу направо внизГрафическое изображение знака безопасности E07 Направление к эвакуационному выходу направо вниз

E07

Қоныс аудару үшін оңға қарай төмен

Направление к эвакуационному выходу направо вниз

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

Қиғаш жазықтықтарда қоныс аудару жолын көрсету мақсатында жайлардың қабырғаларында

E08 Направление к эвакуационному выходу налево внизГрафическое изображение знака безопасности E08 Направление к эвакуационному выходу налево вниз

E08

Қоныс аудару үшін солға қарай төмен

Направление к эвакуационному выходу налево вниз

На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

Қиғаш жазықтықтарда қоныс аудару жолын көрсету мақсатында жайлардың қабырғаларында

E09 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)Графическое изображение знака безопасности E09 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)

E09

Қоныс аудару есігінің көрсеткіші (оң жақтық)

Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)

Над дверями эвакуационного выхода

Қоныс аудару есігінің үстінде

E10 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)Графическое изображение знака безопасности E10 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)

E10

Қоныс аудару есігінің көрсеткіші (сол жақтық)

Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)

Над дверями эвакуационного выхода

Қоныс аудару есігінің үстінде

E11 Направление к эвакуационному выходу прямоГрафическое изображение знака безопасности E11 Направление к эвакуационному выходу прямо

E11

Қоныс аудару бағыты тіке

Направление к эвакуационному выходу прямо

Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку

Үлкен аумақты жайларда өткелдердің, ойықтардың үстінде. Жоғарғы жағына қойылады немесе төбеге ілінеді

E12 Направление к эвакуационному выходу прямоГрафическое изображение знака безопасности E12 Направление к эвакуационному выходу прямо

E12

Қоныс аудару бағыты тіке

Направление к эвакуационному выходу прямо

Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку

Үлкен аумақты жайларда өткелдердің ойықтардың үстінде. Жоғарғы жағына қойылады немесе төбеге ілінеді

E13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице внизГрафическое изображение знака безопасности E13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз

E13

Қоныс аудару бағыты баспалдақпен төмен қарай

Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

Баспалдаққа жақын аландар мен қабырғаларда

E14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице внизГрафическое изображение знака безопасности E14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз

E14

Қоныс аудару бағыты баспалдақпен төмен қарай

Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

Баспалдаққа жақын аландар мен қабырғаларда

E15 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверхГрафическое изображение знака безопасности E15 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх

E15

Қоныс аудару бағыты баспалдақпен жоғары қарай

Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

Баспалдаққа жақын алаңдар мен қабырғаларда

E16 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверхГрафическое изображение знака безопасности E16 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх

E16

Қоныс аудару бағыты баспалдақпен жоғары қарай

Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх

На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

Баспалдаққа жақын алаңдар мен қабырғаларда

E17 Для доступа вскрыть здесьГрафическое изображение знака безопасности E17 Для доступа вскрыть здесь

E17

Кіру үшін осы жерді ашу керек

Для доступа вскрыть здесь

На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т.п.

Кіру немесе шығу үшін белгілі бір құрылымды ашуға тура келетін есіктерде, бөлме қабырғаларында және басқа да жерлерде, мысалы, шыны панельді сындыру керек және т.б.

E18 Открывать движением от себяГрафическое изображение знака безопасности E18 Открывать движением от себя

E18

Әрі қарай ашылады

Открывать движением от себя

На дверях помещений для указания направления открывания дверей

Есіктің ашылу бағытын көрсету үшін жайлардың есіктерінде

E19 Открывать движением на себяГрафическое изображение знака безопасности E19 Открывать движением на себя

E19

Бері қарай ашылады

Открывать движением на себя

На дверях помещений для указания направления открывания дверей

Есіктің ашылу бағытын көрсету үшін жайлардың есіктерінде

E20 Для открывания сдвинутьГрафическое изображение знака безопасности E20 Для открывания сдвинуть

E20

Жылжып ашылады

Для открывания сдвинуть

На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

Жылжыйтын есіктерді ашуды белгілеу үшін жайлардың есіктерінде

E21 Пункт (место) сбораГрафическое изображение знака безопасности E21 Пункт (место) сбора

E21

Жиналатын орын (жер)

Пункт (место) сбора

На дверях, стенах помещений и других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

Өрт шығу, апат немесе басқа да төтенше жағдайларда, алдын ала белгіленген, адамдардың жиылатын орынындарын (жерлерін) белгілеу үшін есіктерінде, жайлардың қабырғаларында және басқа да жерлерде

E22 Указатель выходаГрафическое изображение знака безопасности E22 Указатель выхода

E22

Шығу көрсеткіші

Указатель выхода

На дверях эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

Қоныс аудару шыға берістерінде немесе қоныс аудару бағытын көрсету үшін аралас қауіпсіздік белгілерінің құрамында

E23 Указатель запасного выходаГрафическое изображение знака безопасности E23 Указатель запасного выхода

E23

Қосымша шығу көрсеткіші

Указатель запасного выхода

Над дверями запасного выхода

Қосымша шығу есіктерінің үстінде

Медициналық және санитарлық мақсаттағы белгілер

Знаки медицинского и санитарного значения

EC01 Аптечка первой медицинской помощиГрафическое изображение знака безопасности EC01 Аптечка первой медицинской помощи

EC01

Алғашқы медициналық көмек көрсету дәрі салғышы

Аптечка первой медицинской помощи

На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи

Алғашқы медициналық көмек көрсету дәрі салғыштарының орналасқан жерін белгілеу үшін жайлардың есіктерінде, қабырғаларында

EC02 Средства выноса (эвакуации) пораженныхГрафическое изображение знака безопасности EC02 Средства выноса (эвакуации) пораженных

EC02

Зардап шеккендерді (көшіру) алып шығу құралдары

Средства выноса (эвакуации) пораженных

На дверях и стенах помещений в местах размещения средств выноса (эвакуации) пораженных

Зардап шеккендерді (көшіру) алып шығу құралдары орналасқан жайлардың есіктерінде және қабырғаларында

EC03 Пункт приема гигиенических процедур (душевые)Графическое изображение знака безопасности EC03 Пункт приема гигиенических процедур (душевые)

EC03

Гигиеналық процедураларды (душ) қабылдау орны

Пункт приема гигиенических процедур (душевые)

На дверях и стенах помещений в местах расположения душевых и т.п.

Душтар орналасқан жайлардың есіктерінде, қабырғаларында және т.б.

EC04 Пункт обработки глазГрафическое изображение знака безопасности EC04 Пункт обработки глаз

EC04

Көз емдеу орны

Пункт обработки глаз

На дверях и стенах помещений в местах расположения пункта обработки глаз

Көзді емдеу орындар орналасқан жайлардың есіктерінде, қабырғаларында

EC05 Медицинский кабинетГрафическое изображение знака безопасности EC05 Медицинский кабинет

EC05

Медициналық бөлме

Медицинский кабинет

На дверях медицинских кабинетов

Медициналық бөлмелердің есіктерінде

EC06 Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью)Графическое изображение знака безопасности EC06 Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью)

EC06

Медициналық пунктпен телефон арқылы байланысу (жедел жәрдеммен)

Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью)

В местах установки телефонов

Телефон құрылған жерлерде

Көрсету белгілері

Указательные знаки

D01 Пункт (место) приема пищиГрафическое изображение знака безопасности D01 Пункт (место) приема пищи

D01

Тамақтану пункті (орны)

Пункт (место) приема пищи

На дверях комнат приема пищи, буфетах, столовых, бытовых помещениях и в других местах, где разрешается прием пищи

Тамақтануға рұқсат етілетін бөлмелердің, буфеттердің, асханалардың, тұрмыстық бөлмелердің есіктерінде

D02 Питьевая водаГрафическое изображение знака безопасности D02 Питьевая вода

D02

Ауыз су

Питьевая вода

На дверях бытовых помещений и в местах расположения кранов с водой, пригодной для питья и бытовых нужд (туалеты,душевые,пункты приема пищи и т.д.)

Тұрмыстық бөлмелердің есіктерінде, ішуге және тұрмысқа пайдалануға жарамды (дәретханалар, душтар, тамақтанатын пункттер және т.б.) су бар шүмектер орналасқан жерлерде

D03 Место куренияГрафическое изображение знака безопасности D03 Место курения

D03

Темекі шегетін орын

Место курения

Используется для обозначения места курения на общественных объектах

Қоғамдық объектілерде темекі шегетін орынды белгілеу үшін пайдаланады